Werkwijze

Voor het geven van een specifieke offerte hebben we vaak meerdere gegevens nodig,  Na het 1e vrijblijvende gesprek zijn de wensen en ideeën vaak duidelijk.  Om deze wensen te vertalen naar bouwkundige tekeningen, 3D-impressies of een virtual reality hebben we vaak bestaande tekeningen nodig.   Zijn deze niet in uw bezit, dan heeft vaak het gemeentelijk archief nog tekeningen. Ook kunnen we de bestaande situatie voor u inmeten en vertalen naar het gewenste resultaat.

Kennismaking


In een vrijblijvend gesprek worden alle wensen en ideeën van de opdrachtgever besproken en verwerkt in de programma van eisen (PVE)

Offerte/contract


Aan de hand van het PVE wordt een offerte en een contract opgesteld.

Ontwerp


Alle ideeën en wensen worden uitgewerkt in een bouwkundige tekening of een virtuele impressie.

Doorspreken ontwerp


Het ontwerp wordt in een gesprek met de opdrachtgever nauwkeurig onder de loep genomen. 
Wordt er gekozen voor een virtuele impressie, dan kan er daadwerkelijk door het ontwerp worden ‘gelopen’.

Aanpassingen


Daar waar aanpassingen nodig zijn, zullen deze in het ontwerp verwerkt worden.

Aanvragen omgevingsvergunning


Soms moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd om te mogen bouwen. Hiervoor zullen we alle benodigde gegevens verzamelen en indienen bij de gemeente.

Afgeronde Projecten